Адвокатско дружество
КОВАЧЕВ
адвокатско дружество с широк спектър от юридически и консултантски услуги в различни области на правото. Предлагаме компетентни правни съвети, професионални решения, както и пълен набор от адвокатски услуги. достъпност и бързина при обслужването и онлайн съвети.

С нас,
правото е винаги
на Ваша страна!

ЗА НАС

Адвокатско дружество Ковачев устойчиво предлага първокласни правни и юридически услуги на национални и международни клиенти в различни области на правото. Предлаганите от нас компетентни съвети, гъвкавост, професионални решения и широк спектър от консултантски услуги са помагали през годините на клиентите ни да постигат успешно целите си. С високото си ниво на доказан професионализъм и етика, ние сме надежден партньор за отлични резултати във възложените ни задачи. В условията на все по-широка дигитализация, ние обръщаме особено внимание на достъпа до онлайн адвокат, предоставянето на онлайн правни консултации и адвокатски услуги. Този начин на работа води до повече достъпност, бързина, сигурност и удовлетвореност, които да предложим на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

бързо
обслужване

експертни
знания

@

онлайн
адвокат

услуги

Адвокатско дружество Ковачев предлага правни съвети и процесуално представителство по граждански, търговски, административни, наказателни и арбитражни дела пред всички съдилища в България. Нашите услуги включват изготвяне на всякакъв вид документация, представителство пред местни и чуждестранни държавни и частни организации, както и абонаментно правно обслужване.
недвижими имоти
Строителство
Продажби и наеми
Покупки и придобивания
Проучване и документация
Статут, скици и регулация
Дарения и делби
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Регистрация на фирми
Сливания и придобивания
Промяна на обстоятелства
Ликвидация и фалит
Търговски договори
Счетоводни услуги
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО в съд
Граждански дела
Искове по договори
Семейни и имотни спорове
Търговски спорове
Арбитражни дела
Трудови дела
административно право
Обжалване на актове
Издаване на удостоверения
Лицензи и разрешителни
Молби, жалби и справки
Вписвания в регистри
Съдебна защита
нотариални процедури
Сделки с имоти
Нотариални покани
Заверка на документи
Пълномощни и декларации
Покупко-продажби на МПС
Фирмени документи
интелектуална собственост
Търговски марки
Защита на автори
Патенти и изобретения
Регистрация на домейни
Конкурентно право
Авторски спорове
наказателно право
Помощ на пострадали
Подаване на жалби и тъжби
Защита при обида и клевета
Помощ при арест и разпити
Споразумения с властите
Съдебни дела и процеси
етажна собственост
Провеждане на събрания
Изготвяне на книжа
Изпълнение на решения
Обжалване на събрания
Регистрация в БУЛСТАТ
Правна помощ
изпълнителни дела
Събиране на вземания
Защита на длъжници
Изпълнителни листи
Съдействие с ЧСИ и ДСИ
Обезпечителни мерки
Помощ при запор
данъчни консултации
Счетоводство и одит
Правна защита при ревизии
Обжалване на актове
Офшорни дружества
Данъчни процедури
Отчети и баланси
бизнес консултации
Бизнес планове и проекти
Проучване на пазари
Маркетинг и реклама
Управление на активи
Съдействие с държавата
Управление на инвестиции
правно обслужване
Правни консултации
Преводи и легализация
Изготвяне на документи
Онлайн адвокат и услуги
Абонаментни планове
Споразумения

Нужна Ви е друг вид правна услуга?

Свържете се с нас!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Дългогодишен юридически опит и много доволни клиенти.
Доверено партньорство
Стремим се с нашите клиенти да създадем партньорство, изградено на основата на доверието, поверителността и защитата на интересите като водещи принципи в отношенията помежду ни.
Юридически опит
Ключът към оказване на адекватна и успешна юридическа помощ е разбирането на целите на нашите клиенти, съчетано с опитността, която притежаваме в широк кръг правни сфери.
Успешни резултати
Постигането на успешни резултати се реализира чрез професионално отношение, отлични знания, разбиране на поставените цели и добра комуникация между клиента и адвоката му.

АДВ. Лъчезар Ковачев 

Управляващ съдружник

Опитен адвокат с богат опит в сферата на договорното и вещното право, в уреждането на търговски и фирмени взаимоотношения, съдействие при съдебни спорове, пълен обхват услуги за недвижими имоти и строителство, защита на интелектуална собственост, консултации по трудово и административно право, съдействие с държавни институции, управление и реализация на бизнес проекти. Силен специалист по правоприлагане с образование, получено от водещи университети в Германия, България и САЩ.

Успехът на клиентите ни определя успеха и на нашето адвокатско дружество. Тези успехи се постигат чрез професионално отношение, отлични знания и доверена комуникация.

Нашата философия

Успешно сътрудничество с клиентите ни, чрез компетентни, бързи и достъпни юридически услуги.

ОНЛАЙН АДВОКАТСКИ УСЛУГИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН АДВОКАТ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, БЕЗ НУЖДА ОТ ПРИСЪСТВИЕ НА КЛИЕНТА.
ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНЕ
Клиентите отправят запитване чрез някой от начините за контакт в интернет страницата и дават информация, от която да става ясно, каква консултация им е нужна.
ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ
Нашите специалисти получават веднага запитването и преглеждат информацията. Следват правна преценка и проверка на фактите и бърза обратна връзка с клиента.
ИЗБОР НА УСЛУГИ
След получаването на обратна връзка и информация за вариантите на действие, клиентите следва да направят избор, кои услуги на адвокатското дружество ще ползват.
БЪРЗИ РЕЗУЛТАТИ
След избора на клиента, адвокатското дружество започва незабавно изпълнението на избраните услуги и изготвянето на нужните документи.
БЪРЗИНА И УДОБСТВО
Използването на модерни методи на комуникация и обмена на електронни документи пестят на клиентите ни излишни забавяния и посещения на място.
СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ
Адвокатско дружество Ковачев гарантира сигурността на информацията, с която работи по всички национални и международни стандарти за безопасност.
ПРИВИЛЕГИЯ ЗА КЛИЕНТА
С избора на адвокатските ни услуги, ще се ползвате и от привилегията адвокат-клиент, с което правило се гарантира поверителността на комуникациите ни.
ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОМПЕТЕНТНА КОНСУЛТАЦИЯ И НЯКОЙ, НА КОГОТО ДА СЕ ДОВЕРИТЕ?
нужна ви е помощ?

ОФИСИ:

гр. Бургас, п.к. 8000,
пл. Баба Ганка №4, офис 9

гр. София, п.к. 1000,
ул. 13-ти Март №15

гр. Царево, п.к 8260,
ул. Иван Асен II №6

Факс: 0590 98 168

Viber | Signal

онлайн адвокат

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

С формата за контакт, Вие може да получите достъпна и навременна правна консултация от онлайн адвокат. Моля, попълнете и изпратете питането си.