Scroll Top
Адвокатско дружество
КОВАЧЕВ & Сие
Адвокатско дружество с широк спектър от юридически и консултантски услуги в различни области на правото. Предлагаме компетентни правни съвети, професионални решения, както и пълен набор от адвокатски услуги. Достъпност и бързина при обслужването и онлайн съвети.

С нас,
правото е винаги
на Ваша страна!

ЗА НАС

Адвокатско дружество Ковачев & Сие устойчиво предлага първокласни правни и юридически услуги на национални и международни клиенти в различни области на правото. Нашите компетентни съвети, гъвкавост, професионални решения и пълен набор от консултантски услуги са помагали през годините на клиентите ни да постигат успешно целите си. С високото си ниво на доказан професионализъм и етика, ние сме надежден партньор за отлични резултати във възложените ни задачи. В условията на все по-широка дигитализация, ние обръщаме особено внимание на достъпа до онлайн адвокат, предоставянето на онлайн правни консултации и адвокатски услуги. Това води до повече достъпност, бързина, сигурност и удовлетвореност на нашите настоящи и бъдещи клиенти и партньори.

бързо
обслужване

експертни
знания

@

онлайн
адвокат

услуги

Адвокатско дружество Ковачев & Сие предлага правни съвети и процесуално представителство по граждански, търговски, административни, наказателни и арбитражни дела пред всички съдилища в България. Нашите услуги включват изготвяне на всякакъв вид документация, представителство пред местни и чуждестранни държавни и частни организации, както и абонаментно правно обслужване.

недвижими имоти
Проекти и строителство
Продажби и наеми
Покупки и придобивания
Проучване и документация
Статут, скици и регулация
Дарения и делби
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Регистрация на фирми
Сливания и придобивания
Промяна на обстоятелства
Ликвидация и фалит
Търговски договори
Счетоводни услуги
ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ
Проектни предложения
Проектна документация
Соларни паркове – ФтЕЦ
Водни и вятърни централи
Лицензи и разрешителни
Въвеждане в експлоатация
представителство в съд
Граждански дела
Претенции по договори
Имотни спорове
Търговски спорове
Арбитражни дела
Трудови дела
ll
нотариални процедури
Сделки с имоти
Нотариални покани
Заверка на документи
Пълномощни и декларации
Покупко-продажби на МПС
Фирмени документи
административно право
Обжалване на актове
Издаване на удостоверения
Лицензи и разрешителни
Молби, жалби и справки
Вписвания в регистри
Съдебна защита
интелектуална собственост
Търговски марки
Защита на автори
Патенти и изобретения
Регистрация на домейни
Конкурентно право
Авторски спорове
наказателно право
Помощ на пострадали
Подаване на жалби и тъжби
Защита при обида и клевета
Помощ при арест и разпити
Споразумения с властите
Съдебни дела и процеси
ii
изпълнителни дела
Събиране на вземания
Защита на длъжници
Изпълнителни листи
Съдействие с ЧСИ и ДСИ
Обезпечителни мерки
Помощ при запор
данъчни консултации
Счетоводство и одит
Правна защита при ревизии
Обжалване на актове
Офшорни дружества
Данъчни процедури
Отчети и баланси
бизнес консултации
Бизнес планове и проекти
Проучване на пазари
Маркетинг и реклама
Управление на активи
Съдействие с държавата
Управление на инвестиции
правно обслужване
Правни консултации
Преводи и легализация
Изготвяне на документи
Онлайн адвокат и услуги
Абонаментни планове
Споразумения

Нужна Ви е друг вид правна услуга?

Свържете се с нас!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Дългогодишен юридически опит и много доволни клиенти.
Доверено партньорство
Стремим се с нашите клиенти да създадем партньорство, изградено на основата на доверието, поверителността и защитата на интересите като водещи принципи в отношенията помежду ни.
Юридически опит
Ключът към оказване на адекватна и успешна юридическа помощ е разбирането на целите на нашите клиенти, съчетано с опитността, която притежаваме в широк кръг правни сфери.
Успешни резултати
Постигането на успешни резултати се реализира чрез професионално отношение, отлични знания, разбиране на поставените цели и добра комуникация между клиента и адвоката му.

адв. Лъчезар Ковачев 

Управляващ партньор

Опитен адвокат с богат опит в сферата на договорното и вещното право, в уреждането на търговски и фирмени взаимоотношения, съдействие при съдебни спорове, пълен обхват услуги за недвижими имоти и строителство, защита на интелектуална собственост, консултации по трудово и административно право, съдействие с държавни институции, управление и реализация на бизнес проекти. Силен специалист по правоприлагане с образование, получено от водещи университети в Германия, България и САЩ.

Успехът на клиентите ни определя успеха и на нашето адвокатско дружество. Тези успехи се постигат чрез професионално отношение, отлични знания и доверена комуникация.

Нашата философия

Успешно сътрудничество с клиентите ни, чрез компетентни, бързи и достъпни юридически услуги.

ОНЛАЙН АДВОКАТСКИ УСЛУГИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН АДВОКАТ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, БЕЗ НУЖДА ОТ ПРИСЪСТВИЕ НА КЛИЕНТА.
ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНЕ
Клиентите отправят запитване чрез някой от начините за контакт в интернет страницата и дават информация, от която да става ясно, каква консултация им е нужна.
ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ
Нашите специалисти получават веднага запитването и преглеждат информацията. Следват правна преценка и проверка на фактите и бърза обратна връзка с клиента.
ИЗБОР НА УСЛУГИ
След получаването на обратна връзка и информация за вариантите на действие, клиента следва да направи избор, кои услуги на адвокатското дружество ще ползва.
БЪРЗИ РЕЗУЛТАТИ
След избора на клиента, екипът на адвокатското дружество започва незабавно изпълнението на избраните услуги и изготвянето на нужните документи.
БЪРЗИНА И УДОБСТВО
Използването на модерни методи на комуникация и обмена на електронни документи пестят на клиентите ни излишни забавяния и посещения на място.
СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ
Адвокатско дружество Ковачев & Сие стриктно следи за сигурността на информацията, с която работи по всички национални и международни стандарти за безопасност.
ПРИВИЛЕГИЯ ЗА КЛИЕНТА
С избора на адвокатските ни услуги, ще се ползвате и от привилегията адвокат-клиент, с което правило се гарантира поверителността на комуникациите ни.
ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОМПЕТЕНТНА КОНСУЛТАЦИЯ И НЯКОЙ, НА КОГОТО ДА СЕ ДОВЕРИТЕ?
нужна ви е помощ?

ОФИСИ:

гр. Бургас, п.к. 8000,
ул. Шейново №24, ет. 3

гр. София, п.к. 1000,
ул. 13-ти Март №15

гр. Царево, п.к 8260,
ул. Пенека №4

Тел.: 0888 565 112

Viber, Signal

онлайн адвокат

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

С формата за контакт, Вие може да получите достъпна и навременна правна консултация от онлайн адвокат. Моля, попълнете и изпратете питането си.